Daglige arkiver: 01/03/2015

Innlæring av stå – del 1

Denne metoden bruker jeg både til innlæring av stå under marsj og innkalling med stå.
Målet er  å låse frembeina på kommando, uavhengig av posisjon.

Til å begynne med lærer vi inn hoppstå for å få henne til å skjønne at det er forbeina dette dreier seg om og at de skal låses når de treffer bakken, da er det ikke lov å flytte de.
Hoppstå shaper jeg inn først, deretter legger jeg på kommando.

Paralellt med shaping av hoppstå jobber vi mye med å fryse i posisjon. Dette er nyttig når jeg senere skal sette det sammen så hun tilbyr en hoppstå med deretter å fryse i posisjon.

Her dytter jeg også litt forsiktig på kroppen for å få henne til å stramme musklene og jobbe med kjernemuskulaturen og bli bevisst på å ikke flytte på seg.

Her er det selvfølgelig mye belønninger å hente og om hun flytter på labbene så flytter jeg de bare tilbake der de sto, dytter litt mer på henne og belønner for å ikke flytte seg.
Det er viktig å ikke gjøre det for vanskelig, men heller sørge for at hun lykkes og år mange belønninger, da kan man gradvis øke kriteriene og hunden jobber hardere for å få belønningen.

Etterhvert legger jeg også på kommando.

Dette skal jo etterhvert bli både til en innkalling og en stå under marsj og derfor er jeg nøye med å variere min posisjon også under innlæringen slik at det ikke blir noe problem å overføre dette til andre posisjoner senere.

Når jeg belønner dette bruker jeg omvendt lokking for å påminne om å fryse i posisjon.